Behind the scenes

När jag gjorde min militärtjänstgöring sa en officer till oss att The battle is won in training, och det ligger väldigt mycket sanning i det. I övningarna vi gjorde blev det alltid så tydligt vilka som förberett sig bäst. Det är lätt att se en perfekt yta och tänka att det alltid är så, men man glömmer lätt att det bara toppen av ett isberg. Ett isberg av övning, finslipande och träning. Här är några behind the scenes bilder jag fotat på sistone.

 

When I did my military service, an officer once told us that The battle is won in training, and there is a whole lot of truth in that. It became very clear who had prepared the best in our excercises. It's easy to see a perfect surface and think that's just how it's always been, but that's just the tip of an iceberg. An iceberg of exercise, grinding and training. Here are some behind the scenes photos I've taken recently.